Toelichting

Marc. 16: 9-20 - Hoe alles anders wordt en hetzelfde blijft