Toelichting

Recht. 13: 18 - Het wonderbare van Gods naam in de aankondiging van Simson