Toelichting

Marc. 12: 13 - 17 - Met gelijke munt (terug) betalen.