Toelichting

Pred. 1: 1-11 en Joh. 1: 1-4 en 14 - Wat is zinvol leven?