Toelichting

Hemelvaartsdag
Hand. 1: 1-14
Efeze 1: 15-23