Toelichting

Recht. 6: 1-10 - Israël onder de straf van God