Toelichting

2 Petr. 3: 11-13 - Een christen ziet uit naar de dag van de HERE
Kinderkring groep 3-5 - Openb. 12: 1-6 - Jezus' leven op aarde samengevat