Toelichting

Ef. 4: 17 - 5: 2 - Leven met Christus, duivel en Geest