Toelichting

Luc. 22: 31-34 - Jezus bidt voor het geloof van 'Simon'.
Heilig Avondmaal (gaande viering)