Toelichting

Joh. 12: 31-32 - Het kruis van Christus brengt deze wereld in de crisis
Kinderkring