Toelichting

HC Zondag 15 - Jezus Christus heeft mijn vloek voor mij gedragen