Toelichting

Luc. 6: 12-13
Kinderkring - Noach bouwt een ark - Gen. 6: 5 - 7: 16