Toelichting

Zondag 51 HC
Thema: "De Heer leert ons bidden om vergeving".