Toelichting

Dienst voorbereid en ingevuld met jeugd
Genesis 32:23-33
Thema "Strijden met God"