Toelichting

Deuteronomium 12:29-13:19
Thema "Blijf de HERE trouw"