In de zomer van 2007 is het onderwijs aan de jeugd voor een groot deel op een nieuwe manier opgezet. Voor de 12-16-jarigen zijn het werk van de KJV en de catechisaties in elkaar geschoven. Alle werk gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Voor de uitvoering zijn de predikant en de jeugdouderlingen verantwoordelijk. Zij hebben nauw contact met de verschillende jeugdleiders.

Elke les begint met een presentatie van het onderwerp van die avond (plm. 20 minuten). Dit gebeurt door de catecheet. Na een kleine pauze wordt de gepresenteerde stof in kleine groepen verwerkt en eigen gemaakt. Dit gebeurt onder leiding van de verschillende jeugdleiders. Daarvoor is ongeveer een uur gereserveerd.

Vroeger werd huiswerk opgegeven om wat op catechisatie behandeld was (nog eens) te verwerken. Huiswerk nu grijpt doorgaans vooruit: er moet thuis iets gedaan worden met het oog op de nieuwe les. We doen een beroep op de ouders hiervoor belangstelling te tonen.

Er wordt gebruikgemaakt van de methode geloofnu (zie www.geloofnu.nl). De catechisaties worden gegeven in de kerk. Elke jaargang bestaat uit vier blokken van vijf avonden.

De jongeren die nu in groep 8 van de basisschool zitten, worden ongeveer in maart 2018 uitgenodigd. Zij zullen dan de eerste module van de catechisaties ontvangen. In het seizoen 2018-2019 hoeven ze dan tot aan de herfstvakantie niet naar catechisatie. Dat geeft ruimte om te wennen aan alle nieuwe dingen die met de overgang naar een nieuwe school meekomen.

Afmelden voor de catechisaties (bij ziekte of verhindering) kan door de ouders of verzorgers bij de jeugdleiders.

Hieronder de indeling voor het seizoen 2017/2018:

Dinsdag 19.00-20.30 uur 12-jarigen

Dinsdag 19.00-20.30 uur 13-jarigen

Dinsdag 19.30-21.00 uur 14-jarigen

Dinsdag 19.30-21.00 uur 15-jarigen

Dinsdag 20.00-21.30 uur 16-jarigen

Dinsdag 20.30-22.00 uur 17/18-jarigen

Dinsdag 20.30-22.00 uur Belijdeniscatechisanten