Jaaragenda 2016-2017

22 augustus

Openingsavond GSR

22 augustus

Kerkenraad (p)

Diakenen

25 augustus

Moderamen

4 september

Heilig Avondmaal

5 september

Kerkenraad + diakenen (Pastoraat&Kringen)

8 september

classisvergadering

15 september

Openingsavond verenigingsseizoen

19 september

Kerkenraad (p)

Diakenen

20 september

Startavond catechisatie voor ouders en jeugdleiders

24 september

TU Schooldag Kampen

29 september

Moderamen

30 september

Bosactiviteit – jeugd 12-16

2 oktober

Heilig Avondmaal

3 oktober

Kerkenraad (p)

Diakenen

6 oktober

Buitengewone classisvergadering

17-21 oktober

Herfstvakantie

27 oktober

Moderamen

31 oktober

Kerkenraad (bo)

2 november

Dankdag:

’s middags kerkdienst met de kinderen CGK en GKv in de Zuidhovenkerk

’s avonds gezamenlijke kerkdienst met CGK in de Zuidhovenkerk

3 november

Moderamen CGK/GKV (in Zuidhovenkerk)

11 november

Soos voor jeugd 12-16

21 november

Kerkenraad (p)

Diakenen

1 december

Moderamen

1 december

Classisvergadering

4 december

Heilig Avondmaal

7 december

Kerkenraad + diakenen

12 december

Kerkenraad (p)

Diakenen

26 december – 6 januari

Kerstvakantie

29 december

Kerstdiner jeugd 12-16

2 januari

Nieuwjaarsreceptie

9 januari

Kerkenraad (p)

Diakenen

12 januari

Moderamen

12 januari

Tussentijdse evaluatieavond voor jeugdleiders/cathecheten

17 januari

Inloopavond ouders bij cetechisatie

30 januari

Kerkenraad (bo)

2 februari

Classisvergadering

5 februari

Heilig Avondmaal

8 februari (woensdag!)

Thema-avond CGK voor catechisatiegroepen - Zuidhovenkerk

10 februari

Schaatsen jeugd 12-16

13 februari

Kerkenraad + diakenen (Financiën)

16 februari

Moderamen

27 februari

Kerkenraad (p)

Diakenen

27 februari-3 maart

Voorjaarsvakantie

8 maart

Biddag:

’s middags kerkdienst met kinderen CGK en GKv in de Kandelaarkerk

‘s avonds gezamenlijke kerkdienst met CGK in de Kandelaarkerk

9 maart

Moderamen CGK/GKV (in de Kandelaarkerk)

13 maart

Kerkenraad (p)

Diakenen

16 maart

Moderamen

23 maart

Gemeentevergadering (Financiën en begroting)

24 maart

Soos jeugd 12-16

27 maart

Kerkenraad + diakenen (Talstelling)

2 april

Heilig Avondmaal

9 april

Ambtsdragersverkiezingen

10 april

Kerkenraad (p)

Diakenen

13 april

Moderamen

14 april

Goede vrijdag

16-17 april

Pasen

18 april

Kerkenraad

Diakenen

18 april

Thema-avond/afsluiting catechisatieseizoen

24 april – 5 mei

Meivakantie

29 april

Klussendag voor kamp jeugd 12-16

8 mei

Kerkenraad (bo)

11 mei

Classisvergadering

14 mei

Openbare geloofsbelijdenis

18 mei

Moderamen

18 mei

Eindevaluatie jeugdleiders/catecheten

22 mei

Kerkenraad + diakenen (Kerkvisitatie)

25 mei

Hemelvaartsdag

30 mei

Kerkenraad

Diakenen

4 juni

Heilig Avondmaal/Pinksteren

11 juni

Bevestiging ambtsdragers

12 juni

Kerkenraad

Diakenen

15 juni

Moderamen

19 juni

Kerkenraad + Diakenen (wisseling van de wacht)

24 juni

Beachparty jeugd 12-16

10 juli – 18 augustus

Zomervakantie