De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Dordrecht
Wie over de randweg van Dordrecht rijdt, ziet een markante woontoren boven nog een jonge nieuwbouwwijk uitsteken. Aan de voet van deze woontoren ligt een modern kerkgebouw. De Kandelaarkerk. Een modern gebouw dat mensen bindt en waar iedere zondag het eeuwenoude evangelie klinkt. Hieronder presenteert de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Dordrecht zich. Wat is de geschiedenis van deze kerk, waar kerkt ze, waar staat zij voor en wat betekent ze in Dordrecht en omgeving?

Geschiedenis
De Gereformeerde kerk van Dordrecht heeft een lange geschiedenis achter de rug. Een geschiedenis die teruggaat tot vóór 1600 (1618-1619 Dordtse Synode; zie hieronder), of misschien nog vroeger. Het jaar 1517 wordt algemeen beschouwd als het jaar van de Hervorming. In de kerken was uiteraard al eerder onrust over veel zaken ontstaan. Maar in 1517 protesteerde de monnik Maarten Luther openlijk door zijn 95 stellingen tegen misstanden in de kerk aan te plakken aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Een van de vele grieven was het feit, dat men voor geld vergeving van zonden zou kunnen krijgen. Bovendien was de top van de clerus (geestelijkheid), zo verzakelijkt dat het alleen maar om macht en geld ging.

In 1573 werd een eerste classis Dordrecht gehouden van de Gereformeerde kerken. In de 17e eeuw waren de tegenstellingen in deze kerken groot. De Arminianen stonden scherp tegenover de Calvinisten. De Synode van Dordrecht, met Nederlandse en buitenlandse afgevaardigden moest beslissen. Maar de tegenstellingen bleven nog jaren en als gevolg daarvan stond het land meerdere malen op de grens van een burgeroorlog. Een duidelijke scheiding van kerk en staat was er nog niet. De overheid bemoeide zich met de organisatie van en benoemingen in de kerk. De kerk probeerde bij de overheden zeggenschap te krijgen.