De Kandelaarkerk is niet het eerste eigen gebouw van de Dordtse vrijgemaakten. Aan de Jan Ligthartlaan heeft de naam “de Kandelaar” al eerder geprijkt. Al in 1986 begon dit gebouw te klein te worden. Het tekort aan vergaderruimte kon worden opgevangen door het huren van lokalen in een tegenover de kerk gelegen schoolgebouw. Maar het uit zijn voegen barsten van de kerkzaal op zondagen – en wat te denken van Avondmaalszondagen met zeven tafels – vroeg om een structurele aanpak.

Verbouwplannen sneuvelden. Aan bestaande kerken was niet te komen. Nieuwbouw bleek de enige optie. In 1993 was de kogel door de kerk. Het oude gebouw werd verkocht en een tijdelijk onderkomen werd gevonden in de Kruiskerk, het gebouw van de Baptisten aan de Vrieseweg.

Voor het nieuw te ontwerpen gebouw, is de keuze gevallen op architect De Ruiter. Niet onterecht, want ook in Dordt heeft hij een verrassend gebouw neergezet. Een halfronde kerkzaal met daar omheen twee halve ringen. De buitenste heeft in het midden de entree met uitzicht op het liturgisch centrum en bevat verder onder meer vergaderfaciliteiten; de binnenste ring vormt de hal met aan de uiteinden vergaderruimten. Het balkon tegenover de preekstoel draagt het orgel. Dit orgel deed oorspronkelijk dienst als concertorgel in Musis Sacrum in Arnhem. Voor meer informatie over dit orgel klik hier