16 maart 1945 maakten de eerste broeders en zusters zich vrij van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. Dit leidde tot de herinstituering van de ambten op 22 juli 1945, de officiële vrijmakingdatum. Op 22 maart 1946 voegde een groep bezwaarden zich vanuit de synodale kerk bij de gemeente. In 1960 hield de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Papendrecht op als zelfstandige kerk te bestaan.

Na de vrijmaking hebben de volgende predikanten in Dordrecht gestaan: G. Reijenga, A.I. Krijtenburg, R. te Velde en P. Niemeijer. Sinds 2001 is ds. A.J. van Zuijlekom aan de gemeente verbonden. De gemeente telt momenteel zo’n 600 leden. In 1974 was dit nog 375. De gemeente is redelijk gelijkmatig opgebouwd. Gezinnen met jongere kinderen zijn sterk vertegenwoordigd. Omdat Dordrecht geen studentenstad is, valt het aantal kamerbewoners wel mee. Onder het ressort van Dordrecht valt naast Papendrecht ook ’s-Gravendeel.