Toelichting

Gal. 2: 1-10 - De kerk is een eenheid