Toelichting

Biddag met CGK (in Kandelaarkerk)

Ps. 51 en Marc. 14: 32-42 - Hét gebed van Jezus