Toelichting

Marc. 13 - Alleen Jezus is Christus. De rest is fake.