Toelichting

Marc. 12: 28-40 - God is Een en Zijn Zoon Jezus is onze naaste geworden