Toelichting

Marc. 11: 12-33 - Vol vertrouwen bidden. Jezus laat de echte betekenis van de tempel zien