Toelichting

HC Zondag 36 en 37 - Spreek groot over God