Toelichting

HC Zondag 8 - Neem een voorbeeld aan de Drie-eenheid en alle samenwerking komt goed