Toelichting

Marcus 2: 1-17 - Volg mij - zegt Jezus.
Bediening Heilige Doop en Openbare Geloofsbelijdenis