Toelichting

Openb. 5: 6-10 - Omdat U het waard bent!