Toelichting

met CGK (in Kandelaarkerk)
Luk. 14: 1-24 - Jezus’ tafelgesprek in het huis van een Farizeeër