Toelichting

Psalm 115 - Alle eer aan God
Bediening heilige doop