Toelichting

Hemelvaartsdag

Hand. 1: 1-14

Efeze 1: 15-23