Toelichting

1 Petr. 1: 1-12 - Gods doel is in zicht.