Toelichting

Heilig Avondmaal (tafelviering)
HC Zondag 25 - Sacramenten als vingerwijzing naar Christus